เกี่ยวกับเรา

โรงงานพลาสติก แก้วฟ้าสุธาทิพย์  ยินดีต้อนรับท่านผู้มาเยือน

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะให้บริษัทปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด  เป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 15 ปี ภายใต้นโยบายการสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ  พร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าดั้งเดิมที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมา ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดีเยี่ยม สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า  
นอกจากนี้การบริการครบวงจรของเรายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้านึกเราเป็น อันดับแรก

ปัจจุบัน บ.แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จ.ก. เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทห้างร้านชั้นนำหลายแห่งในประเทศ เนื่องจากเราคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าครบทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยี่ต่างๆ ที่มีอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ เรายังรับจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติกตามสั่ง คุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม 
   
 “ขอเพียงคุณเข้ามาหาเรา เราพร้อมที่จะตอบสนองธุรกิจของคุณ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม เป็นชิ้นงานที่จับต้องได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับคุณ”
 

เส้นทางของ โรงงานแก้วฟ้าสุธาทิพย์

•ปี 2528    เริ่มผลิตน้ำดื่มสะอาดบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร ส่งขายตามบริษัท, ห้างร้าน และโรงงานชั้นนำในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ และชลบุรี ในชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มแกรนด์ ภายใต้ชื่อ หจก.ศรีสุธาพาณิชย์

•ปี 2538 ขยายกิจการมาสู่วงการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อกิจการน้ำดื่ม แบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดแกรนด์ ซึ่งธุรกิจมีความก้าวหน้ามาโดยตลอดและได้เป็นที่นิยม แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆใน กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก

•ปี 2545    ด้วยประสบการณ์มากมายในวงการธุรกิจนี้จึงได้ก่อตั้งบริษัทใหม่ ในชื่อ “บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด" ในเบื้องต้นเน้นธุรกิจเพื่อการขายส่งโดยเฉพาะ โดยมีลูกค้าหลักจากทั่วประเทศแม้ว่าจะเป็นช่วงเปิดดำเนินการ แต่ผลประกอบการของ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด มีความมั่นคง และมีความก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคว่ามีมาตรฐานของสินค้าอยู่ในระดับสูง โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงหลักคือ ถังธัญญะคลองห้า  หรือถัง แก้วฟ้า(ถังน้ำพลาสติค PE สีขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร) ในขณะที่ลูกค้าทั่วไปเรียกขานเราว่า“โรงพลาสติกแก้วฟ้า”

•ปี 2549    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด จึงได้นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีรุ่นใหม่เข้ามาใช้

•ปี 2550    เริ่มมีการขยายสายการผลิต ได้มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง

•ปี 2551    เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้มีการนำเครื่องจักรใหม่ ซึ่งใหญ่กว่าเดิม เข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง

•ปี 2553    เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีผลกระทบต่อวัตถุดิบต้นทุนฯ บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด จึงได้เพิ่มเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ เพื่อลดขั้นตอนหลัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และพยายามตรึงราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการคืนกำไร ลดภาระให้ลูกค้า และผู้บริโภค

•ปี 2554 บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ จึงได้ส่งผู้บริหารไปดูงานยังต่างประเทศ และสรรหาเครื่องจักรตัวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้ หลังจากกลับมาจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ PET เข้ามาในโรงงานอีก 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

•ปี 2555    บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ถูกวิกฤตภัยภิบัติน้ำท่วมโรงงาน ช่วงปลายปี ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน ภายหลังน้ำลด ต้องหยุดซ่อมเครื่องจักรทุกตัวที่จมน้ำ และปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในสภาพที่ทำงานได้เป็นปกติ

•ปี 2556  บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัดได้สั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ PET เข้ามาในโรงงานอีก 1 เครื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องเป่าถัง PE ให้มีกำลังผลิตสูงขึ้น 30% ด้วยเงินลงทุนกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  แม้ว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี เศรษฐกิจจะมีความซบเซา อันเป็นผลกระทบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง

•ปี  2557  ด้วยความคาดหมายของผู้บริหาร บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จำกัด ว่าในอนาคตอันไกล้นี้ เศรษฐกิจของประเทศจะต้องดีขึ้นหลังจากที่ ค.ส.ช. ได้เข้ามากำกับดูแลประเทศ และลดความขัดแย้งทางการเมืองลงได้  จึงตัดสินใจขยายสายการผลิต ให้ครบวงจรมากขึ้น โดยได้ซื้อเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์มปากสั้น (29-5) ขนาด 280 ตัน ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า 6 ล้านบาท พร้อมทั้งเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจากเดิม 160KVA เป็น 500KVA เพื่อให้รองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงได้ติดตั้ง CAP Bank เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
กำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์หลัก

•ถังน้ำพลาสติก PE สีขาวขุ่น ขนาด 18 และ 20 ลิตร วันละ 2,000 ถัง

•ถังน้ำพลาสติก PET สีฟ้า ขนาด 12 และ 18.9 ลิตร  วันละ 1,800 ถัง

•ขวดน้ำพลาสติกOnewayสีขาวขุ่น ขนาด 840 ซีซี  วันละ 10,000 ขวด

•ขวดน้ำพลาสติก PET สีใส ขนาด 200, 300, 500, 600 และ 1500 ซีซี  วันละ 30,000 ขวด

•หลอดพรีฟอร์มปากสั้น 30 ม.ม. น้ำหนัก 14.5 กรัม วันละ 90,000 ชิ้น
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ อนุพงศ์  089-104-2580, 086-555-6504

 

 

บริษัท แก้วฟ้าสุธาทิพย์ จํากัด

5 ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอธัญบุรี กรุงเทพ 11000

Tel: 02-577-1185, 089-104-2580

Fax: 02-577-1185

Email: kf_factory@hotmail.com

http://www.พรีฟอร์ม.com/

  

 
Visitors: 62,053